ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 30 | ทั้งหมด : 710
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  3 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  5 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  7 ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) 320 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  8 PLCระดับ1 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  10 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  11 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  12 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  13 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  14 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  15 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  16 การบริการที่เป็นเลิศ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  17 การบริการที่เป็นเลิศ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  18 ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สมัคร
  19 เทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์3มิติ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  20 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  21 บริกร(Waiter) 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  22 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  23 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  24 การประดิษฐ์พานบายศรีพญานาค 30 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 710 รายการ