ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 33
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
  1 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  2 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  3 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  5 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  6 ช่างสีรถยนต์ 280 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  8 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 21 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 50 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  10 การทำผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 18 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  11 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 28 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  12 ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 30 2 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  13 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  14 พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  15 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 7 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  17 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  18 การนวดสวีดิช 150 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  19 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  20 ผู้ประกอบอาหารไทย 280 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  21 การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 2 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  22 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 6 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  23 การนวดสวีดิช 150 9 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  24 เทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 33 รายการ