ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 36 | ทั้งหมด : 852
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน สมัคร
  1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  3 ช่างสีรถยนต์ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  13 ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง 1 3 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  18 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  20 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
  21 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 20 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
  23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 64 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 852 รายการ